Vestig de Erfrechtelijke Competentie van Uw Pasgeborene.

 

 U bènt. U bent vrij. Dat kunt u dus niet "worden".

 Daarnaast ben je de Enige Erfgenaam van je individuele geboorte trust.

 De staat heeft tevens je overleden placenta Erflater geregistreerd omdat de eerstgeborene: de levende Enige Erfgenaam eigenlijk niet geregistreerd mág worden omdat hij/zij de levende Schepper toebehoort.

En op die naam in hoofdletters van de overleden tweedegeborene: de placenta Erflater, worden door de staat voortdurend politieke dwangvorderingen en schulden gevestigd omdat u tot op heden nog niet uw trust nalatenschap aan het beredderen bent.

Totdat u uw trust Beneficiair aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving.

De achternaam is de boedel.

Iedere keer echter dat u als burger die achternaam gebruikt gaat u een slavencontract aan met de staat.

 

Tekst Vincent Zegel

๐—ฉ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ด ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฒ๐—ฟ๐—ณ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐˜๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ท๐—ธ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฒ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป ๐˜‚๐˜„ ๐—ฝ๐—ฎ๐˜€๐—ด๐—ฒ๐—ฏ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ

1 Geboorteaangifte doen is meewerken aan de creatie van de inschrijving Basis Registratie Presumptieve Personen BRP waarbij uw kindje zijn/haar leven lang zal worden onderworpen aan staatsdwang onder schijn van wettelijke rechten (Color of Law) als PERSOON.

2 "Als je kind is geboren, moet je binnen drie dagen je kind aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand."

3 "Waarom is geboorteaangifte doen verplicht?"

4 "Als je geboorteaangifte doet, stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. De geboorteakte is het juridisch bewijs van de geboorte. Zonder dit bewijs heeft je kind geen identificatie. Je kunt je kind dan bijvoorbeeld niet verzekeren, en ook niet inschrijven bij scholen."

5 Geboorteaangifte doen is uiteraard weer vermeend verplicht volgens de vermeend bevoegde dwangvorderende niet erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen die uw nakomeling, die de Beneficiair is van zijn/haar eigen geboorte trust van zijn/haar placenta-Origine-Erflater!, van de wieg tot het graf willen onderwerpen aan de wisseltruc met de notatievarianten in hoofdletters.

6 Op de website van Nationale Nederlanden treft u dan ook de volgende 3 commando's aan:

6.1 Doe op tijd aangifte van de geboorte! - lees: draag uw kind binnen 3 dagen over aan de staat!

6.2 Vraag kinderbijslag aan! - lees: sluit voor uw kind onmiddellijk een wurgcontract af met de dwangvorderende belastingdienst!

6.3 Schrijf je kind bij op je verzekeringen! - lees: sluit voor uw kind onmiddellijk een wurgcontract af met de uitvinders aller ziekten: de dwangverzekeringen!

7 Sorry; maar met de kennis van nu: wat zijn wij voor een vaders en moeders (al dan niet in transgender incognito) om onze beneficiaire pasgeborene toch weer binnen 3 dagen met wurgcontracten van de staat op te zadelen!

8 Als u uw kindje niet aan een leven vol afpersing, medische dwang (te beginnen met de hielprik en de giftige en gruwelijke kinder injecties!) verminking en intimidatie, "wenst" bloot te stellen, wordt u op voorhand gelijk een boete van het Openbaar Ministerie OM in het vooruitzicht gesteld.

9 Het is niets anders dan perverse dwanguitoefening waarmee je in mafia films en films over misdaad syndicaten wordt overrompeld.

10 Overal waar uw beneficiaire kindje komt, zal het door uw toedoen, verwisseld worden met de PERSOON burger slaaf van de staat.

11 Nergens zal uw kindje als Beneficiair worden gehoord en geëerbiedigd, integendeel: het gaat een leven tegemoet vol negatie, angst, dwang, afpersing, uitbuiting, misleiding, onteigening, armoedeval en fysieke en mentale verminking door de bill gates monsters van de industriële wereld! zodat de staat beneficiair wordt en uw kindje burgerslaaf.

12 Overal waar u met de beste bedoelingen, voor uw kindje regelingen en voorzieningen wilt treffen wordt het als overledene geregistreerd met zijn/haar namen in kapitalen en dat is de notatievariant voor op grafzerken!

13 Met deze wisseltruc in kapitalen bedélen de totaal onbekende, gemaskerde, verklede en vooral: gewetenloze! niet-erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen van de staat, zichzelf en elkaar toe, wat uitsluitend voor u en uw beneficiaire nakomeling bestemd is!

14 Een grotere tragedie dan de geboorte aangifte en de daaruit voortvloeiende exploitaties Basis Registratie Presumptieve Personen BRP en niets en niemand ontziende Cestui Que Vie handel met vóórkennis, is eenvoudigweg niet denkbaar.

15 De Enige Erfgenamen Directeuren Beneficiairs zijn dan wel uitzonderlijk moedig maar eerlijk is eerlijk: ze zijn er kapot van! Wat een onvoorstelbare tragedie en wanstaltigheid wordt er recht voor onze ogen door de demon-cratische BRP en CQV exploitanten, onder de schijn van wettelijke rechten (Color of Law) uitgerold!

16 De staat wil uw familieverband kapot en uw Origine uitgewist.

17 Breng daarom alles wat en eenieder die u lief hebt, onder in uw zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie Van het Huis Beneficiair! zodat u de racketeer managers en directeuren van de staat, die u komen duperen en onteigenen in hoofdletters! zèlf als Directeur stevig van repliek kunt dienen.

18 Het OM met zijn boete voor het niet aangeven en overdragen van uw kindje aan de kinder-etende en kind-verhandelende en kind misbruikende staat, is dus het éérste aan de beurt!

19 Maak uw website domein trust-coöperatievan-het-huis in orde, om de erfrechtelijke competentie van de Directeuren oprichters leden behorend tot uw gezins- en familieverband en de onherroepelijke activatie van Canon 2124 overal kenbaar en zichtbaar te maken.

20. Documenteer aub zèlf met uw getuigen, op de minuut zorgvuldig de geboorte van uw kindje! En neem de placenta in zorgvuldige bewaring! Informeer u hoe u een klein deel van de placenta kunt conserveren waarvan akte!

By

Vincent Zegel

 

 

BRP inschrijving

De gemeentelijke Basis Registratie Personen BRP was een interim inschrijving in afwachting van de meerderjarigheid van de inwoners Beneficiairs van hun geboorte trust.

In plaats van de inwoners Beneficiairs te informeren dat zij hun inschrijving minderjarige (BRP) dienen te laten wijzigen in de inschrijving volwassene (AHB); heeft de gemeente administrator om commercieel politieke redenen, de inschrijving BRP Minor (minderjarige) generaties lang zowel stilzwijgend als actief geprolongeerd; zo deinst men er niet voor terug om voor het behalen van het rijvaardigheidsbewijs, de BRP Minor (!) inschrijving verplicht te stellen.

Na de Tweede Wereldoorlog is de politiek dusdanig agressief oorlogszuchtig vercommercialiseerd, dat de BRP Minor inschrijvingen van honderden miljoenen inwoners zijn vrijgegeven voor niets ontziende commercieel politieke exploitaties onder schijn van wettelijk recht, regenboog Color of Law en dwang op basis van denigrerende BRP Minor bejegeningen.

By

Vincent Zegel

 

Mijn eigen ervaring bij de geboorte aangifte van mijn dochter.

De geboorte aangifte van mijn dochter herinner ik me als de dag van gisteren. De gevoelens die ik daarbij had komen nu ook weer naar boven en schrijf ik dit met tranen in mijn ogen.

Op het moment dat er gesproken werd over de geboorte aangifte en dat de trotse vader met zijn vader de volgende dag naar het gemeente huis zouden gaan, kreeg ik het "spaans" benauwd en een geweldige paniek kwam naar boven.

Het voelde absoluut niet goed dat de vader de geboorte aangifte wilde doen, en in mijn gedachte zei ik tegen mezelf dat als de aangifte moet,  dan doe ik zelf de aangifte van mijn dochter. Bijna had ik mij aangekleed en zonder iets te zeggen naar het gemeente huis gegaan met mijn dochter om de aangifte te doen. Bijna...... door lichamelijke zwakte, en allerlei gedachten en het niet willen verpesten van het trotse moment van de vader, die stond te springen om de geboorte aangifte te doen, en omdat alle vaders dat doen, heb ik ze met een ontzettend slecht voorgevoel laten gaan. 

Toen later de voordeur weer open ging en vader en opa terug kwamen, zei ik tegen mezelf: En nu ben ik mijn dochter kwijt....

 

Pas 16 jaren later kwam ik achter de waarheid van de geboorte aangifte. Gelijk gingen mijn gedachtes naar de aangifte van mijn dochter. Hoe kwam het dat ik niet wilde dat mijn dochter werd aangegeven? En hoe kwam het dat ik zei dat ik mijn dochter kwijt was ?

Dat was echt een hele heftige tijd voor mij.

 

By

Suzanne [ Filippo ] AHB

All Rights Reserved

 

Person is placenta.

Placenta is erflater.

Persona is niemand.

Erflater is de overledene / placenta

waarop jouw placenta trust is gevestigd.

De laatste wil van de erflater is zijn aard.

De aard van de placenta is benevolent.

Placenta is tweede geborene, borger en begunstiger voor de Eerstgeborene Enige Erfgenaam.

Zowel tijdens zwangerschap trust worthy

als gedurende het gehele leven van de

Eerstgeboren Enige Erfgenaam, trustworthy.

Placenta is onaantastbaar trust worthy,

andere eigenschappen heeft placenta niet.

Maak jouw eigen website met JouwWeb