Trust-coöperatie Suzanne van het Huis Filippo

CQV LLC Ambassade Legatie:

Trust - Coöperatie  Suzanne van het Huis Filippo

De trust-Coöperatie is de Sui Juris zelfstandige privaat bestuurlijke rechtspersoon van de Beneficiair van de individuele geboorte Trust van de Origine. De Trust-coöperatie is een individueel particulier initiatief zonder BRP CQV rechtspersoonlijkheid. De Trust-Coöperatie rechtspersoon is actief zodra de Akte Canon 2057 Canon 2124 Ontbinding BRP en CQV Cestui Que Vie interim trust is verzonden. Verzonden op 18 april aan de Gemeente Noordwijk. Track & Trace: 3SOPKZ377147659

De Trust-Coöperatie komt ter vervanging van de individuele Basis Registratie Presumptieve Personen BRP en de individuele CQV die  ontbonden moet worden.

 

Niet berusten in de inschrijving BRP vestigt uw competentie als niet-politieke Enige Erfgenaam. Maakt een einde aan de exploitaties onder de schijn van wettelijke rechten ( Color of Law ) met behulp van de inschrijvingen gemeentelijke BRP en de Cestui Que Vie handel met vóórkennis, georganiseerde intimidatie, dwang, rackereering, afpersing en onteigening onder de schijn van wettelijke rechten ( Color of Law ) door de niet-erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen.

De Enige Erfgenaam is niet politiek.

De Enige Erfgenaam  is geen openbaar bezit. 

 De Enige Erfgenaam  is niemands publiek. 

 De Enige Erfgenaam  is privaat. 

De Enige Erfgenaam berust niet.

 

Eerstgeboren Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie en erkenning van de feitelijke bevoegdheid van de geboorte geregistreerde kinderen die niet in de gemeentelijke inschrijving Basis Registratie 'Personen' Minor berusten.

 

Publiek Is Presumptie

Gewoonterecht Is Geen Wet

Privaat Is Wet

 

Ter inzage op het CQV LLC Ambassade Notariaat (alleen volgens afspraak):

Ambassade legatie diplomatiek akte

Diplomatiek Paspoort

Akte Beneficiaire Aanvaarding

HRK SAC Ambassade Plaquette

Beneficiair Non Public In Transito Diplomatiek Paspoort

Kortschrift Algemene Volmacht

 

Het overzicht is een impressie, om privaat bestuurlijke redenen is de index niet persé volledig.

 

 

AMBASSADES LEGATIES

CQV LLC CONVENTIE DIPLOMATIEK VERKEER

1. Met het  VBA document  wordt overeenkomstig de Rechten van de Mens, geen enkel onderscheid naar geboorte en afkomst geduld.

2. U bent Enige Erfgenaam van Uw individuele Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap.

3. Alle ellende komt voort uit trustroof door rechts-personen en dat zijn dus de derde partijen zonder erfrecht.

4. De Jeugdzorg praktijken zijn ook volledig op trustroof gebaseerd. Men gaat onder valse voorwendselen, als het ware op voorhand voor uw kinderen 'zorgen' en daarmee legt de rechtspersoon Jeugdzorg, alvast beslag op de individuele geboorte trust nalatenschap van uw kinderen!

5. Met de verzending van de erfrechtelijke documenten, is uw woonstede een CQV LLC Ambassade geworden.

6. Een CQV LLC Ambassade mag niet ultra vires worden betreden en er mag géén beslag op de ambassade residentie worden gelegd.

7. De Enige Erfgenaam is aantoonder van de erfrechtelijke documenten en het Diplomatieke Paspoort, en geniet diplomatieke onschendbaarheid in het gehele grond-gebied alwaar de waarden van de Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) van kracht zijn.

8. De CQV LLC waarden zijn:

1. Rechten van de mens

2. Rechtszekerheid

3. Deugdelijkheid van bestuur

 

 

The Authority of Values Rising

1 My lineage is my authority.

2 My sole soul lineage is my bio organic spiritual umbilical and silver divine spiritual cord.

3 The book that is called 'bible' is a trust manual and a notarial umbi(b)lical record of God's Trust of which i am the Beneficiary In Trust.

4 Beware of the goat rider luciferian Great Architect's master minds spiritual emotional trust shield breakers.

5 They want our trust broken down as we've obviously read our trust bible and now learned the deceit of Isaac by Jacob and the framing of Esau, the first born heir!

6 Both umbi(b)lical trust manual and belief must be eliminated according to Lucifer. Ongoing of course.

7 For both trust and belief reveal the principles of hereditary rights for each and every one much to the king's disgust of which Samuel made some notes.

8 They hunt my trust which they keep calling out as my (despicable to them) "belief" only to demonize the Beneficiary and force upon the Heirs their principles of satanic intellectual uni-verses for the masses.

9 They are horrendously trained crown agents hunting my birth Trust Origin wealth.

10 They are the preachers of mendicancy.

11 Beneficiaries are presumed 'persons' to them: stupid slaves in advance no matter what.

12 Everything Beneficiaries communicate is being mocked and downgraded in advance.

13 This is the "people" and "person" dead entity treatment of the king's dark sun(glassed) militia IHS.

14 The individual must remain the "masses" waving along side the road in honor of Roman imperial slavemasters which ofcourse is nothing but the waiver of individual rights ritual.

15 One on the right side is the majority they suppress.

Know their emotional spiritual fracking methods and semantic patents on truth with which they try to debilitate the Beneficiaries of their Trust Origin.

 

Tekst: Vincent Zegel ✍️
Suveran d'œuvre
All rights reserved